RE: THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Wed, 13 Jan 2021 13:31:13 +0000

294
TIỀN VÀ TIM
Phạm Bá Chiểu

Tiền quan trọng cách tiêu
Tim quan trọng cách yêu

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcR3xMl3VyVzCUDYsVlnQcI...A&usqp=CAU]