RE: THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Wed, 13 Jan 2021 06:19:56 +0000

293
KHÓ NÓI
Phạm Bá Chiểu

Nói dối vỡ niềm tin
Nói thật tổn thương tim

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSNoH80_MXz7kXrogC4sr6...g&usqp=CAU]