RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Tue, 12 Jan 2021 16:19:27 +0000

615
THỜI GIAN VÀ CUỘC SỐNG
Phạm Bá Chiểu

Cuộc sống dạy ta sử dụng
Thời gian tốt đến nhường nào
Thời gian dạy ta thể hiện
Cuộc sống giá trị nhường bao

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcTmVnrDHBAI1OAAgYWyOTM...Q&usqp=CAU]