RE: THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Tue, 12 Jan 2021 16:14:49 +0000

292
TÂM ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Gỗ tốt làm đồ xinh
Tâm đẹp làm đời đẹp

[Hình: 8-diem-den-thien-nhien-o-dat-nuoc-trieu-voi-ivivu-7.jpg]