RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Tue, 12 Jan 2021 16:08:33 +0000

614
ĐẤU
Phạm Bá Chiểu

Hãy chịu thua cuộc
Khi đấu nàng xinh
Hãy luôn thắng cuộc
Khi đấu chính mình

[Hình: photo-16-15214335362451737629248.jpg]