RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Tue, 12 Jan 2021 15:34:17 +0000

5619
NỘI LỰC
Phạm Bá Chiểu

Em ơi, nếu quả trứng
Bị vỡ bởi lực ngoài
Cuộc sống ắt kết thúc
Chẳng còn mong ngày mai

Nhưng nếu như quả trứng
Vỡ từ lực bên trong
Lại khởi đầu cuộc sống
Chim bay trời mênh mông

Tất mọi điều tốt đẹp
Từ nội lực mà ra
Nội lực ta bùng phát
Ắt tình mình thăng hoa

[Hình: JnRs2mBo_A4BDJtDLzdgW5KB8f740HvdQLC5CTT_...cFv0Bo6_gg]