RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Tue, 01 Dec 2020 09:53:13 +0000

5487
GHEN?
Phạm Bá Chiểu

Anh có thấy mặt trời đang ghen tuông
Khi chẳng thể làm tim em tỏa nắng
Như anh đã làm tim em ngời sáng
Từ tình anh nhóm lửa cháy tình em

Anh có thấy những ngôi sao đang ghen
Bởi không thể làm mắt em ngời ánh
Như anh đã làm mắt em lấp lánh
Từ tình anh chiếu sáng cả tình em

Anh có thấy biển cả đang hờn ghen
Bởi không thể làm biển em vỗ sóng
Như anh đến, biển tình anh sống động
Vỗ một đời tha thiết sóng yêu anh[Hình: Giuong-trai-tim-GT01-800x600.jpg]


5488
YÊU EM RỒI
Phạm Bá Chiểu

Yêu em rồi, anh chẳng cần mặt trời
Tỏa rực rỡ cho ngày đầy ánh nắng
Bởi tình em làm tim anh tỏa sáng
Mặt trời em thắp lửa mặt trời anh

Yêu em rồi, anh chẳng cần trăng thanh
Sáng đêm tối, soi đường ta bước tới
Bởi tình em làm tim anh chói lọi
Vầng trăng em thắp sáng cả tình anh

Yêu em rồi, anh chẳng cần biển xanh
Vỗ muôn sóng cho đời đầy năng lượng
Bởi tình em, sóng đời dâng muôn hướng
Dẫu hướng nào cũng hướng đến tình ta


[Hình: 50da25d4b18355a4617774f4b2ef89b1.jpg]