RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Mon, 30 Nov 2020 13:03:24 +0000

516
MẸ
Phạm Bá Chiểu

Mẹ thay được tất
Bất cứ người nào
Nhưng không ai thể
Thay được mẹ đâu

[Hình: anh-don-dep-trai-tim_115440054.jpg]