RE: TRANG THƠ JENNY HO
by   phambachieu   at   Wed, 25 Nov 2020 03:33:04 +0000

199_ ĐỢI HẾT MÙA ĐÔNG
Jenny Ho

Vẫn còn là mùa đông
Bờ lắng im đợi sóng
Hải Âu đêm biển động
Ngàn khơi về chiêm bao

Vẫn còn là mùa đông
Gành xa tròng trành sóng
Gió trở trời ***g lộng
Ôm lấy bờ quạnh hiu

Vẫn còn là mùa đông
Đêm chưa say giấc cạn
Nghe gió về xôn xao
Tình xa gọi vang vọng

Em còn giữa đông trần
Khoác áo đông chăn ấm
Gió lùa chẳng thể tan
Đông tái tê lạnh thấm

Một mình em về biển
Biết bao giờ cạn đông
Miền xuôi xin đừng ngược
Ngăn đường về biển sông

Đêm Hải Âu ngàn sóng
Tình ngàn khơi vẫn đầy
Em bên cùng trời đất
Đợi tình mình xuân say
Jenny

[Hình: sohr_rf_2_3.jpg]