RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Wed, 25 Nov 2020 00:00:02 +0000

40
NHẦM VỢ!
Phạm Bá Chiểu

Giờ khuya chàng mới làm về
Lên lầu thấy vợ tê hê giữa giường
Lòng chàng dâng dậy niềm thương
Lao vào tặng phút thiên đường vợ yêu
Vợ nằm chẳng nói, chẳng kêu
Lặng yên tận hưởng trọn liều thuốc tiên
Xuống lầu, chàng quá ngạc nhiên
Vợ mình ở phía ngoài hiên bước vào
"Ơ, ai đang ở trên lầu
Anh vừa có cuộc hoan giao cùng nàng"
Vợ nghe hốt hoảng bàng hoàng:
"Ấy là người chị dưới làng lên chơi"
Vợ chồng bủn rủn, rụng rời
Lên lầu hỏi rõ sự đời ra sao
"Chị ơi vì một cớ nào
Để chồng em chiến không trao một lời?"
"Tao thù nó mấy năm rồi
Quyết không mở miệng nửa lời nói năng
Vừa rồi, dù chuyện lăng nhăng
Tao đây quyết chẳng nói năng nửa lời!"

[Hình: nhung-lau-dai-dep-nhat-the-gioi-ivivu-8.jpg]

41
ĐỒN TUẦN
Phạm Bá Chiểu

Làng tôi có tục lệ ngầu
Vợ không đẻ được đội trầu, đội cau
Cưới cho chồng ả vợ hầu
Để mong nối dõi về sau tông đường
Lệ xưa, coi đó chuyện thường
Nhưng đời vợ cả đâu nhường vợ hai
Có nàng vợ cả làng tôi
Quyết tâm lãnh trọn một đời chồng chung
Nhà cho xây đúng ba phòng
Phòng ngoài chồng ngủ, phòng trong vợ hầu
Còn nàng phòng giữa như cầu
Chắn đường độc đạo qua nhau hai người
Chồng ưng đến với vợ hai
Phải qua cửa ải mệt nhoài mới buông
Buông rồi gà gọi vầng dương
Chân tay bải hoải tìm đường lánh xa
Vợ hai năm tháng lại qua
Phòng trong bỗng cất lời ca nhắn rằng:
"Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền"
Lòng chồng đau đớn triền miên
Phòng ngoài cất giọng ưu phiền vang ngân
"Thuyền đây nhớ bến vô ngần
Muốn qua ngặt nỗi đồn tuần không cho"
Giữa bà vợ cả mừng to
Kế mình tột đỉnh hay ho bội phần
"Đồn tuần cũng chớ phân vân
Qua đây đủ thuế, đồn tuần cho qua"
Biết mình thân phận đã già
Chồng đành cất giọng kêu ca đủ điều
"Thuyền này sức vóc bao nhiêu
Đồn tuần thu thuế e xiêu cột buồm"
Để bà vợ cả lắm mồm
Lời đâu trong bụng tuôn tuôn thật nhiều
"Cột buồm lúc cứng, lúc xiêu
Muốn về với bến phải liều xông pha"
Ngày qua, rồi lại tháng qua
Nhớ bà vợ trẻ ngọc ngà, thơ ngây
Người chồng nghĩ kế tuyệt hay
Bò xuyên giường giữa vào ngay cùng nàng
Thỏa bao ngày tháng mơ màng
Tận thu thuế má bao năm lại dồn
Vợ hai thích chí tâm hồn
Bụng lùm, ca hát xóm thôn vui vầy
Nên chi bà cả nghi ngay
Quyết rình bắt được tận tay mới là
Rồi vào đêm ấy không xa
Bắt ngay trườn giữa sàn nhà phu quân
"A ha, qua mặt đồn tuần
Đừng hòng trốn thuế một phân với bà"
Người chồng một mực kêu ca
Lời đâu sắp sẵn bỗng hòa vang ngân
"Tàu đây đích thị tàu ngầm
Chui luồn dưới nước đồn tuần tính sao?"

[Hình: laudaieileandonan.jpg]