RE: THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu   at   Sat, 21 Nov 2020 23:55:12 +0000

514
HÃY CHÁY MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nếu cuộc đời vùi bạn vào mùa đông
Hãy cháy mình trong tim thành lửa hạ
Nếu cuộc đời vùi bạn vào đêm đen
Hãy cháy mình thành ánh sao bừng tỏa

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcSRgnTC7pOAwl1w0dpgYLw...Q&usqp=CAU]