RE: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
by   phambachieu   at   Sat, 21 Nov 2020 10:03:41 +0000

5479
LỊCH NGÀY
Phạm Bá Chiểu

24 giờ trong một ngày em ơi
16 giờ anh nhớ em da diết
Còn 8 giờ anh chìm trong mải miết
Những giấc mơ được cùng đến bên em

[Hình: 20150414092725-5.jpg]


5480
LỜI NÓI TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Bằng lời không thể tả
Anh yêu em nhường nào,
Chỉ tim mới nói đủ
Anh yêu em nhường bao