Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hoa sư - Lý Thương Ẩn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.


華師–Hoa sư
李商隱 – Lý Thương Ẩn

孤鶴不睡雲無心,衲衣筇杖來西林。
院門晝鎖回廊靜,秋日當階柿葉陰。

Cô hạc bất thụy vân vô tâm,
Nạp y cung trượng lai tây lâm.
Viện môn trú tỏa hồi lang tĩnh,
Thu nhật đương giai thị diệp âm.

Dịch thơ :

Phồn đô.

Hạc chiếc chẳng say mây cũng dưng,
Gậy tre áo đụp lại bìa rừng.
Cổng tường khóa ỉm cơi lầu vắng,
Tán thị ngày thu dựa tấm lưng.