Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thẻ ẩn nội dung - spoiler
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thẻ Spoiler
Thẻ này giúp các bạn thu gọn nội dung cho người xem dễ theo dõi, nhất là những khi post truyện, hình hoặc những vấn đề có chỉ mục dài...

Phát Biểu:
Mã:
[Spoiler= phần hiển thị] Nội dung cần ẩn[/spoiler]

Ví dụ:
Mã:
[Spoiler= nội dung cuộc chiến] Nội dung cần ẩn[/spoiler]
[Spoiler= Chương 1] Nội dung cần ẩn thứ nhất[/spoiler]
[Spoiler= Chương 2] Nội dung cần ẩn thứ nhất[/spoiler]
[Spoiler= Chương 3] Nội dung cần ẩn thứ nhất[/spoiler]

Kết quả là:
nội dung cuộc chiến (Click to View)
Chương 1 (Click to View)
Chương 2 (Click to View)
Chương 3 (Click to View)