Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: hướng dẫn Đổi avatar-chữ ký
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đầu tiên, HĐTM vào Cá Nhân

[Hình: canhan.png]

1/Sửa Chữ ký

Chọn Sửa Chữ ký

2/ Sửa Ảnh Đại diện

Chọn: Sửa Ảnh đại diện (avatar)

Chú ý:
Ảnh đại diện là một hình ảnh nhỏ hiển thị dưới tên tác giả bất cứ khi nào họ viết bài. Nếu ảnh có kích thước lớn, nó tự thu nhỏ lại. Tuy nhiên nếu dung lượng ảnh lớn hơn 400 KB nó không tải được!
Kích thước tối đa cho ảnh đại diện: 150x150 pixels.
Dung lượng tối đa cho ảnh đại diện là 400 KB.

[Hình: doi%20thong%20tin.png]