Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Sử dụng chatbox
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Sử dụng
Rất nhiều tùy chọn nằm trong file chatbox/config.php, bạn mở file đó ra và sửa theo ý muốn
Các lệnh quản lý (bạn có thể thay đổi trong file config.php
/notice - xóa trắng mục Chú ý
/notice message - Viết chú ý
/prune - Xóa toàn bộ tin nhắn
/prune userid LýDo - Xóa toàn bộ tin nhắn của thành viên có id đó (có thể ko ghi lý do)
/ban userid LýDo - ban thành viên kèm theo lý do (có thể ko cần lý do)
/unban userid LýDo - unban (ko cần lý do)

Bạn truy cập file tools.php để quản lý: Smilies, Từ Cấm, Thành viên bị ban, Thay đổi Chú ý (mật khẩu nằm trong file config.php)

Lưu cái này để nhớ mà xài!