Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Xây dựng theme mới cho giới VP của TAL đây
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Ý tưởng phát sinh từ nhu cầu cho sếp tưởng đang tra Google, nên bắt chước giống giống google. Mời mọi người góp ý
[Hình: top.PNG]
[Hình: center.PNG]
[Hình: foodter.PNG]


Để thử theme mới này, huynh đệ tỷ muội có thể Vào Cá nhân=> Chỉnh Tùy Chọn=> Tùy chọn khác=> Giao Diện.
Giao diện hiện tại đang áp dụng cho tất cả mọi người là: BlueColor.
Huynh đệ tỷ muội có thể chọn lại là TALv1.

Sau đó nhấn Cập Nhật tùy chọn.
Refresh lại là có thể duyệt diễn đàn với theme mới!

Huynh đệ tỷ muội góp ý nhiệt tình vào nhé!
Thấy cũng được á big green
len cũng mới` thử


rồi khen ".giỏi"
Like cho huynh ! có thêm tím cho sến tí hem 015015015
Jun cũng thử rồi. Nhìn sinh động hơn nhưng Jun vẫn thích cái hình banner cũ nằm bên trên. Nếu Hớ thay đổi banner theo từng event thì đẹp hè. Kiểu như Google cũng có các hình ảnh cập nhật mang ý nghĩa những dịp quan trọng đó.015
Cụ Hớ, tui thấy cái theme kia chưa chuẩn lắm. Cần đầu tư thêm big green
hihi,
Cảm ơn mọi người góp ý! Vì mục tiêu của nó dành cho giới Văn Phòng, giảm màu mè chừng nào tốt chừng nấy. Cái này là tùy mọi người thích sẽ chọn.
Song song đó, Hớ sẽ xây dựng thêm vài theme nữa tùy dịp như ý Dung tỷ nói, Và mọi người vẫn có thể trở về cái cũ bất cứ khi nào không thích.
015
Gọn nhẹ, không màu mè, tiện lợi là ok.