Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thị Phi
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thị là đúng
Viết: 是
Thị là Chợ
Viết: 巿

Phi
bay
Viết: 飛
phi
lớn lao
Viết: 丕
phi
phi (vợ vua)
Viết: 妃
phi
không phải,
Viết: 非


Trên nguyên lý Thị là Đúng Phi là Sai : thị phi là hai luồng tư tưởng đối chọi nhau về một vấn đề sinh ta thị phi

Nhưng cái đó ai cũng biết cả rồi nói ra mắc công có kẻ bảo dạy đời.laughing


1/Theo ta nghĩ thị là đàn bà bởi hầu hết ở VN các chị được lót chữ thị, văn viết thì dùng thị với y, thị ta...Làng Vũ Đại thì
có Thị Nở.

Phi là vợ vua nên cũng là đàn bà nốt.Hai người đàn bà buôn chuyện đông chuyện tây chuyện nam chuyện bắc sau đó cãi nhau gọi là thị phi


2/ Thị là chợ mà ở chợ có 2 thứ nhiều nhất là đàn bà và rác.
Trai khôn tìm vợ chợ đông, các cụ nói cấm cãi.
Phi : lớn lao phóng đại

Từ một và hai suy ra Thị Phi là chốn chợ búa có đông đờn bà phụ nữ sau một hồi bà tám buôn chuyện người thì bảo Tiên là lba lba..bla..

Kẻ nọ lại bảo đang tụng kinh trong chùa nghe được ông hàng nước bảo Tiên là bla lab lânb

Từ đó suy ra thị phi là chuyện của đàn bà buôn chuyện,

Còn đàn ông thì thích cứ bụp.Hoặc cùng lắm thì chơi Chỉ Thiên Mạ Địa laughing