Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Cách post nhạc vào Thi Ẩm Lâu
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Có biểu tượng cái tivi [Hình: television.gif] ở góc phải trên . Các bạn chọn vào thì sẽ post được nhạc từ các trang hỗ trợ. Thiết Hoa sẽ cố gắng hoàn thành các thẻ Flash để post nhạc từ các trang còn lại!

Mã:
[video=youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZmnqvaedctQ&feature=player_embedded[/video]

Kết quả (Click to View)
Thẻ Flash
Mã:
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/l/67KQZeCE1iJb[/FLASH]

xem kết quả (Click to View)
Sao test thử trang nhạc www.music.buddy.vn hem được hở sư phụ?
Nãy test thử cái link này hem được http://music.buddy.vn/song-play/trouble-...ZrBTP.html


Post nhạc từ buddy.vn
Mã:
[buddy]http://music.buddy.vn/song-play/trouble-is-a-friend.lZFbFRleWZUZrBTP.html[/buddy]


kết quả (Click to View)
Post nhạc- Phim từ link trực tiếp có dạng .mp3 , wma, wmv, avi, ....

Mã:
[music]http://dl.dropbox.com/u/14777478/nhac/Nhac%20Thien%202%20-%20Hoa%20tau%20%5BNCT%2063634170607405937500%5D.mp3[/music]

Kết quả (Click to View)
Post nhạc từ Zing.
Nếu bài hát riêng lẻ, có dạng

Mã:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thien-nhai-han-tieng-sao-nhac-khong-loi/Mã loằng ngoằn.html
Các bạn viết theo cú pháp sau

Mã:
[zing]link bài hát trên zing[/zing]

Ví dụ:
Mã:
[zing]http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thien-nhai-han-tieng-sao-nhac-khong-loi/IW9ZIE0W.html[/zing]


Kết quả (Click to View)
Nếu nhạc trên zing là một album, bạn có thể click vào <>Embeb bên dưới cửa số nghe nhạc. Sau đó, copy nội dung trong ô Nhúng Forum.
Nó có dạng thế này
Mã:
[FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/album-xml/ZmcGyLHsVNcQpFgykbcyvGLm&autostart=false[/FLASH]

Cứ để nguyên như thế dán vào khung post bài ở diễn đàn là được


Kết quả (Click to View)