kể từ cỏ mục sân chùa
hồn như là quán mấy mùa buồn câm

mà nghe rõ nhịp thanh âm
tháng mười một mưa ướt đầm đìa tôi

nằm co liếm vết thương đời
hai con mắt khép một trời quạnh hiu

Nov08,2010