Chủ đề ngẫu nhiên: Những bài viết về Bùi Giáng (sưu tầm)-lanhdien
Giọt Mưa
(Người Tình Của Mưa)
**

Ngày đăng ký: 12-01-2012
Sinh nhật: Không rõ
Giờ khu vực: 22-05-2019 lúc 02:07 AM
Tình trạng:

Thông tin của Giọt Mưa
Tham gia: 12-01-2012
Lần đăng nhập mới (Ẩn)
Tổng bài viết: 30 (0.01 bài viết mỗi ngày | 0.09% bài viết mỗi ngày)
(Bài viết thành viên này)
Total Threads: 1 (0 threads per day | 0.05 percent of total threads)
(Chủ đề thành viên này)
Thời gian duyệt: (Ẩn)
Members Referred: 0
Danh tiếng: 1 [Chi tiết]
Comments received: 0
Comments given: 0
Ngân Lượng: 3,480.50Lượng
Items: This user has no items. (View All Items)

Chi tiết liên lạc của Giọt Mưa
Trang chủ: http://thuthuataccess.com/forum
  
Thông tin cá nhân của Giọt Mưa
Sex: Undisclosed

Chữ ký của Giọt Mưa
đừng bao giờ lợi dụng người con gái
để làm bất cứ điều gì trên danh nghĩa tình yêu?"


User Comments

You can't send a comment to this user because your usergroup can't send comments.

There is no comments to show :(