Chủ đề ngẫu nhiên: Tù Và Ca-thangdiennhat
Đánh giá chủ đề:
  • 29 Votes - 3.1 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^
hia coi bói cho em với :178..
Bảng đen phấn trắng phượng hồng
Bao nhiêu năm vẫn một lòng tìm nhau


ღღღღღTài sản của lenne (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm hothiethoa , Ngạo , Agift , Phụng
(07-09-2013, 08:47 PM)lenne Đã viết: hia coi bói cho em với :178..

Trích dẫn:Quẻ 22 |straight face:straight face Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Đăng ngày 1/1/2004

Quẻ Sơn Hỏa Bí, đồ hình |straight face:straight face còn gọi là quẻ Bí (賁 bi4), là quẻ thứ 22 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☲ (|straight face 離 li2) Ly hay Hỏa (火) và Ngoại quái là ☶ (:straight face 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).Giải nghĩa: Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: quang minh, sáng sủa, thấu suốt.Nguyễn Hiến Lê viết

Đám đông, hợp lại với nhau thì phải có trật tự, uy nghi, có văn vẻ, cho nên tiếp theo quẻ Phệ Hạp là quẻ Búi là văn vẻ, rực rỡ, sáng sủa trang sức.
Thoán từ:
賁: 亨, 小利, 有攸往.
Bí: hanh, tiểu lợi, hữu du vãng.
Dịch: Trang sức văn vẻ thì hanh thông; làm việc gì mà chỉ nhờ ở trang sức thì lợi bé nhỏ mà thôi.
Giảng: Trên là núi, dưới là lửa; lửa chiếu sáng mọi vật ở trên núi, như vậy làm cho núi đẹp lên, trang sức cho núi.


Muội đừng đã phá cách và đi trên con đường văn chương rất có nét riêng..Bỗng dưng chán ngán và muốn trở lại những gì chất phát nhất như ngày xưa ..

Chổ nào có muội thì chổ đó lung linh hẳn lên..đừng suy nghĩ là mình nhỏ bé ..nhỏ bé như môt vật trang sức ..mà cái quẻ này cũng lạ ..là cái nghiệp cô giáo của mm cũng khó tránh ..thôi thì cứ đào luyện để rồi nâng bước các em nhỏ ..cứ là mình và tự tin lên nhé ..đi đường nào trên nghiệp văn chương hay dạy học đều đạt tới mong ước cả..

Tuy nhiên cá nhân huynh hơi ích kỷ là mm lâu lâu viết thơ cho huynh đọc với ..để cái tal này có 1 chút tinh khôi trong sáng đến lạ kỳ mà lâu nay chưa tay bút nào có được ^^
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
(07-09-2013, 09:07 PM)Ngạo Đã viết:
(07-09-2013, 08:47 PM)lenne Đã viết: hia coi bói cho em với :178..

Trích dẫn:Quẻ 22 |straight face:straight face Sơn Hỏa Bí (賁 bì) Đăng ngày 1/1/2004

Quẻ Sơn Hỏa Bí, đồ hình |straight face:straight face còn gọi là quẻ Bí (賁 bi4), là quẻ thứ 22 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☲ (|straight face 離 li2) Ly hay Hỏa (火) và Ngoại quái là ☶ (:straight face 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).Giải nghĩa: Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: quang minh, sáng sủa, thấu suốt.Nguyễn Hiến Lê viết

Đám đông, hợp lại với nhau thì phải có trật tự, uy nghi, có văn vẻ, cho nên tiếp theo quẻ Phệ Hạp là quẻ Búi là văn vẻ, rực rỡ, sáng sủa trang sức.
Thoán từ:
賁: 亨, 小利, 有攸往.
Bí: hanh, tiểu lợi, hữu du vãng.
Dịch: Trang sức văn vẻ thì hanh thông; làm việc gì mà chỉ nhờ ở trang sức thì lợi bé nhỏ mà thôi.
Giảng: Trên là núi, dưới là lửa; lửa chiếu sáng mọi vật ở trên núi, như vậy làm cho núi đẹp lên, trang sức cho núi.


Muội đừng đã phá cách và đi trên con đường văn chương rất có nét riêng..Bỗng dưng chán ngán và muốn trở lại những gì chất phát nhất như ngày xưa ..

Chổ nào có muội thì chổ đó lung linh hẳn lên..đừng suy nghĩ là mình nhỏ bé ..nhỏ bé như môt vật trang sức ..mà cái quẻ này cũng lạ ..là cái nghiệp cô giáo của mm cũng khó tránh ..thôi thì cứ đào luyện để rồi nâng bước các em nhỏ ..cứ là mình và tự tin lên nhé ..đi đường nào trên nghiệp văn chương hay dạy học đều đạt tới mong ước cả..

Tuy nhiên cá nhân huynh hơi ích kỷ là mm lâu lâu viết thơ cho huynh đọc với ..để cái tal này có 1 chút tinh khôi trong sáng đến lạ kỳ mà lâu nay chưa tay bút nào có được ^^

Nói rất hay! Like kịch liệt! Heart
Tâm hoa mộng bướm,
Hồn bướm mơ hoa.
ღღღღღTài sản của Phụng (View All Items) ღღღღღ
Reply
Anh Ngạo ơi, gấp gấp
Bốc quẻ giùm cợp con số 997
Cợp cảm ơn trước.
ღღღღღTài sản của hnhu (View All Items) ღღღღღ
Reply
Exclamation 
(08-09-2013, 05:46 PM)hnhu Đã viết: Anh Ngạo ơi, gấp gấp
Bốc quẻ giùm cợp con số 997
Cợp cảm ơn trước.

Trích dẫn:Quẻ 47 straight facestraight face|: Trạch Thủy Khốn (困 kùn) Đăng ngày 1/1/2004

Quẻ Trạch Thủy Khốn, đồ hình straight facestraight face|: còn gọi là quẻ Khốn (困 kun4), là quẻ thứ 47 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là yawn: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水) và Ngoại quái là (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).Giải nghĩa: Nguy dã. Nguy lo. Cùng quẫn, bị người làm ác, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn. Thủ kỷ đãi thời chi tượng: tượng giữ mình đợi thời.Nguyễn Hiến Lê viết

Lên cao mãi thì có lúc sẽ té mà khốn, cho nên sau quẻ Thăng tới quẻ Khốn.

Trích dẫn:上六: 困于葛藟, 于臲卼.曰: 動悔, 有悔, 征吉.
Thượng lục: Khốn vu cát lũy, vu niết ngột.
Viết động hối, hữu hối, chinh cát.
Dịch: Hào trên cùng ,âm: Bị khốn vì dây sắn dây leo, khập khễnh, gập ghềnh; tự hỏi rằng; hoạt động thì ân hận chăng? Biết suy nghĩ như vậy thì hành động sẽ tốt.

Mang tiếng ác và bị thị phi hả nhỏ ..nhanh qua thôi không sao đâu ..cứ coi như một kinh nghiệm sống là được rồi

Tai ách quàng xiên thôi ..trốn trong nhà đóng cửa lại cho chắc..
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm hnhu , MrTee , Phụng , quynhhuongtvvk , lenne
Dạ, cố thủ...trong mùng luôn!
Cho chắc ăn big green
Cợp cảm ơn anh Ngạo nhiều big green
ღღღღღTài sản của hnhu (View All Items) ღღღღღ
Reply
Quẻ 34 ||||:: Lôi Thiên Đại Tráng (大壯 dà zhuàng)
Quẻ Lôi Thiên Đại Tráng, đồ hình ||||:: còn gọi là quẻ Đại Tráng (大壯 da4 zhuang4), là quẻ thứ 34 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).

Giải nghĩa: Chí dã. Tự cường. Ý chí riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường. Phượng tập đăng sơn chi tượng: tượng phượng đậu trên núi.

Nguyễn Hiến Lê viết
Hết thời lui rồi thì tới thời tiến lên, tiến lên thì lớn mạnh, cho nên sau quẻ Độn tới quẻ đại tráng (lớn mạnh).
Thoán từ:
大壯: 利貞.
Đại tráng, lợi trinh.
Dịch: Lớn mạnh, theo điều chính thì lợi.
Giảng: Quẻ này có 4 nét dương ở dưới, hai nét âm ở trên; dương đã lớn mạnh mà âm sắp bị diệt hết. Quẻ Càn ở trong, quẻ Chấn ở ngoài, thế là có đức dương cương mà động. Lại có thể giảng là sấm vang động ở trên trời, tiếng rất lớn, vang rất xa.
Lớn mạnh thì dĩ nhiên là tốt rồi, nhưng thường tình, gặp thời thịnh, người ta kiêu căng, làm điều bất chính, cho nên thoán từ phải dặn: giữ điều chính, lúc đắc ý nghĩ đến lúc thất ý, thì mới có lợi.
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Huynh !

Đệ nói luôn là đệ không được phép, và cũng ko được tin vào bói toán gì cả.

Cơ mà, bữa nay tò mò quá ! Nhờ huynh xem dùm đệ một quẻ, ngay và luôn được không ạh ? Giúp dùm đệ một vé nhé, đa tạ huynh !

Quẻ số 03.
007
Reply
Đã cảm Ngạo , Phụng , lenne
(11-09-2013, 04:50 PM)MặcThôi Đã viết: Huynh !

Đệ nói luôn là đệ không được phép, và cũng ko được tin vào bói toán gì cả.

Cơ mà, bữa nay tò mò quá ! Nhờ huynh xem dùm đệ một quẻ, ngay và luôn được không ạh ? Giúp dùm đệ một vé nhé, đa tạ huynh !

Quẻ số 03.

Trích dẫn:Sơn Thủy Mông (蒙 méng)

Quẻ Sơn Thủy Mông đồ hình straight face::straight face quẻ Sơn Thủy Mông còn gọi là quẻ Mông (蒙 mèng), . Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☵ yawn: 坎 kản) Khảm hay (水) Nước và Ngoại quái là ☶ (:straight face 艮 gẽn) Cấn hay (山) Núi.Giải nghĩa: Muội dã. Bất minh. Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chi tượng: tượng lưới trời giăng bốn mặt.

Quẻ diễn tả một sự bế tắc cùng cực của nội tâm và nhân sinh..

Sau những gian truân đã qua thì như người ốm dậy, chưa đủ sức mà đi tiếp ..Mọi thứ đều còn mông lung hư ảo .

Gắng vượt qua nhé happy
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm MặcThôi , Phụng , lenne
Cảm ơn huynh đã chiếu cố ! big green
007
Reply
Đã cảm Phụng , lenne


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Chuyện làng Thi ẩm lenne 622 214,096 31-10-2016, 02:08 PM
Bài mới nhất: hothiethoa
  Cafe ộp phát đầu năm chi bộ miền Nam hothiethoa 6 2,219 28-02-2016, 10:02 PM
Bài mới nhất: hothiethoa
  RỦ RÊ HỘI HỌP ĐTH MIỀN BẮC tieubangphong 11 4,524 19-09-2015, 01:06 PM
Bài mới nhất: tieubangphong
Tongue Hội họp chào đón tiểu thư Bỏng ngô ngố đại diện miền Bắc quay lại Sài Gòn! quynhhuongtvvk 18 6,835 12-09-2015, 11:29 PM
Bài mới nhất: huongnhien
  Lặng im coi con tim Túy Nhân 0 1,037 06-08-2015, 02:34 PM
Bài mới nhất: Túy Nhân

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)