Chủ đề ngẫu nhiên: Độc Tiểu Thanh Ký - Nguyễn Du-chopmat
Đánh giá chủ đề:
  • 29 Votes - 3.1 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lăng Ông Ngạo ..coi bói miễn phí^^
Chào Ngạo ca,
Cái đuôi lần trước muội đã dứt được rồi.
Ngạo Ca xem giúp muội thêm quẻ tình duyên nữa nhé.
358
Angel
Người chọn không gặp nhau để chẳng có gì để nhớ mà quên...Bạt tai
Reply
Đã cảm Ngạo , Phụng
(03-11-2012, 04:29 PM)Daisyleon Đã viết: CỌP..Bói Cho NGỰA Đi..Number 255..Blush

Trích dẫn:Quẻ 25 |:straight face|| Thiên Lôi Vô Vọng (無妄 wú wàng)
Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, đồ hình |:straight face|| còn gọi là quẻ Vô Vọng (無妄 wu2 wang4), là quẻ thứ 25 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷) và Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn hay Trời (天).

Giải nghĩa: Thiên tai dã. Xâm lấn. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, hứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.

Nguyễn Hiến Lê viết
Đã trở lại thiên lý, chính đạo rồi thì không làm càn nữa, cho nên sau quẻ Phục, tới quẻ Vô vọng. Vọng có nghĩa là càn, bậy.
Thoán từ.
无妄: 元亨, 利貞. 其匪正有眚, 不利有攸往.
Vô vọng: Nguyên hanh, lợi trinh.
Kì phỉ chính hữu sảnh, bất lợi hữu du vãng.
Dịch: không càn bậy thì rất hanh thông, hợp với chính đạo thì có lợi. Cái gì không hợp với chính đạo thì có hại, có lỗi, hành động thì không có lợi.
Giảng: Tượng quẻ này: nội quái là Chấn (nghĩa là động, hành động); ngoại quái là Càn (trời), hành động mà hợp với lẽ trời thì không càn bậy, không càn bậy thì hanh thông, có lợi.
Thoán truyện giảng rõ thêm:
Nội quái nguyên là quẻ Khôn, mà hào 1, âm biến thành dương, thành quẻ Chấn. Thế là dương ở ngoài tới làm chủ nội quái, mà cũng làm chủ cả quẻ vô vọng, vì ý chính trong Vô vọng là: động, hành động. Động mà cương kiên như ngoại quái Càn, tức là không càn bậy.
Xét về các hào thì hào 5 dương cương, trung chính ứng, ứng với hào 2 cũng trung chính, thế là hợp với thiên lý, rất hanh thông.
Ở thời Vô vọng (không càn bậy) mình không giữ chính đạo mà đi thì đi đâu được? Chữ đi (vãng) ở đây nghĩa rộng là hành động (nguyên văn: Vô vọng chi vãng, hà chi hĩ? Nên hiểu là : vô vọng: phỉ chính chi vãng, hà chi hĩ; chữ chi thứ nhì này có nghĩa là đi). Trái lẽ trời thì trời không giúp, làm sao đi được ?
Đại tượng truyện bàn thêm về cái đạo của trời (đất) là nuôi nấng, và thánh nhân cũng theo đạo đó mà nuôi nấng vạn dân. Chúng tôi cho là ra ngoài đề.
Hào từ:
1.
初九: 无妄, 往吉.
Sơ cửu: vô vọng, vãng cát.
Dịch: Hào 1, dương: không còn bậy, mà tiến đi thì tốt.
Giảng: Hào này dương cương, làm chủ nội quái, là người có đức, cho nên khen như vậy.

ko biết nàng muốn coi gì nên bốc quẻ để đó
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
(04-11-2012, 04:41 PM)An Nhi Đã viết: Chào Ngạo ca,
Cái đuôi lần trước muội đã dứt được rồi.
Ngạo Ca xem giúp muội thêm quẻ tình duyên nữa nhé.
358
Angel

Trích dẫn:Quẻ 38 ||straight facestraight face Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)
Quẻ Hỏa Trạch Khuê, đồ hình ||straight facestraight face còn gọi là quẻ Khuê 睽 (kui2), là quẻ thứ 38 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) và Ngoại quái là ☲ (|straight face 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

Giải nghĩa: Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên. Hồ giả hổ oai chi tượng: con hồ (cáo) nhờ oai con hổ.

Nguyễn Hiến Lê viết
Gia đạo đến lúc cùng thì có người trong nhà chia lìa, chống đối nhau, cho nên sau quẻ Gia nhân tới quẻ Khuê. Khuê nghĩa là chống đối, chia lìa.
Thoán từ
睽.小事吉.
Khuê: Tiểu sự cát.
Dịch: Chống đối: việc nhỏ thì tốt.
Giảng: đoài (chằm) ở dưới Ly (lửa). chằm có tính thấm xuống, lửa có tính bốc lên, trên dưới không thông với nhau mà càng ngày càng cách xa nhau.
Quẻ này xấu nhất trong Kinh dịch, ngược hẳn lại với quẻ Cách. Chỉ làm những việc nhỏ cá nhân thì hoạ may được tốt.
Thoán truyện giảng thêm: Đoài là thiếu nữ, Ly là trung nữ, hai chị em ở một nhà mà xu hướng trái nhau (em hướng về cha mẹ, chị hướng về chồng), chí hướng khác nhau, cho nên gọi là khuê.

tình em xuôi mà tim nó ngược ..nên mọi chuyện chỉ là một chiều..Tình kia vừa đi hãy để chàng mới có thời gian..mọi chuyện sẽ tới thôi An Nhi ạ..gấp rút mà chi
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm chopmat , An Nhi , Phụng , mechichi
Trích dẫn:Giải nghĩa: Thiên tai dã. Xâm lấn. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, hứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.

Nguyễn Hiến Lê viết
Đã trở lại thiên lý, chính đạo rồi thì không làm càn nữa, cho nên sau quẻ Phục, tới quẻ Vô vọng. Vọng có nghĩa là càn, bậy.


Chuyện này thì đã rõ nó là ngoại tình.
Kẻ bên ngoài đang xâm chiếm đời sống gia đình mà gây họa.
Nhưng nó nằm ở hào 1 chứng tỏ chuyện này đã chấm dứt nên vì vậy gọi là tốt.
Chỉ là không biết tốt được bao lâu.

Quẻ này mà coi về tiền tài thì giống đang làm lụi không đóng thuế.Lợi thỉ có nhưng coi chừng tù.Ăn ít no dai .Ngưng là tốt.
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Trích dẫn: Lôi Thủy Giải (解 xiè)
Nguyễn Hiến Lê viết

Không thể bị nạn hoài được, thế nào cũng tới lúc giải nạn, vì vậy sau quẻ Kiển tới quẻ Giải. Giải là cởi, tan.
Thoán từ
解: 利西南, 无所往, 其來復吉. 有攸往, 夙, 吉.
Giải : Lợi Tây nam, vô sở vãng, kì lai phục, cát. Hữu du vãng, túc, cát.
Dịch: tan cởi: đi về Tây nam thì lợi, đừng đa sự, cứ khôi phục lại như cũ thì tốt. Nhưng cũng có điều đáng làm, làm cho chóng thì tốt.
Giảng: Tượng quẻ là âm dương giao hoà với nhau, sấm (Chấn) động và mưa (Khảm) đổ, bao nhiêu khí u uất tan hết, cho nên gọi là Giải. Cũng có thể giảng: Hiểm (Khảm) sinh ra nạn, nhờ động (Chấn) mà thoát nạn nên gọi là Giải

Bóng mây mù đã xua tan rồi muội.Những buồn phiền do hiểu lầm cũng được giải đáp .
Quẻ tượng cho thấy tình cảm đã được chấn hưng và hạnh phúc đang tràn trề
Nó còn một ý nữa là đừng show hạnh phúc không khéo lại tai họa do bị dèm pha.
Thế nên có những chuyện ko chia sẻ được.
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm hothiethoa , Phụng , mechichi
Trạch Phong Đại Quá

Giải nghĩa: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Nộn thảo kinh sương chi tượng: tượng cỏ non bị sương tuyết.

Quẻ này nếu xét theo tính cách có vẻ cô độc , sống khép mình.Nhưng rất mạnh mẽ dù rằng mong manh như Cỏ.
Trong thời điểm hiện tại Lan Hạ muội chắc hẳn đang sống tịch mịch một chút, lạnh lẽo 1 chút do quá khứ gần đây có chuyện không vui..À chơi cái môn yoga nó như thiền, và hướng nội .Tốt nhưng quá dụng lại đâm buồn tẻ.
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
HNhu muốn xủ quẻ cho lão Ngạo big green

HNhu có tình huống:
Có một người, có chiếc bình quí, hiếm, giá trị cao.
Ông ta nuôi một con ngỗng cưng trong chiếc bình quí ấy.
Ngỗng được cưng chìu lắm. Ông ta chăm sóc chu đáo, ngỗng ngày càng béo tròn.
Đến lúc, bình không còn chứa được ngỗng.
Tình thế bắt buộc ông ta, phải chọn lựa một trong hai cách: hoặc đập bình - cứu ngỗng; hoặc giết ngỗng - giữ bình.

Lão Ngạo, hãy chọn giải pháp cho tình huống trên. Giải pháp của Lão, sẽ được hnhu soi dưới lăng kính của một bốc sư đại tài ba bậc thầy thế giới. big green

Mời luôn, nhưng anh, chị muốn hnhu xủ quẻ.

Giá cho mỗi lần lao tâm khổ xác của hnhu là năm chăm lượng.

Hehe, hnhu đang kiếm xiền, đang giành khách của anh Ngạo.


big greenbig greenbig greenbig greenbig green
ღღღღღTài sản của hnhu (View All Items) ღღღღღ
Reply
Ta cho con ngỗng đó nhịn đói tới lúc nó teo lại.. còn không ta nung cái bình lần 2 cho con ngổng chín luôn rủ DTH đi nhậu. Ta nghiêng về cái trung dung dằn vặt con ngỗng cho chết ko dc sống ko xong. rồi lôi ra khỏi bình vì ốm o gầy mòn laughing
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Ngạo coi cho kan với
-178

hihi
" Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu."


ღღღღღTài sản của kanguru (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm hothiethoa , Ngạo , Phụng
Huynh bốc giùm kang trúng quẻ Địa Trạch Lâm

Giải nghĩa: Đại dã. Bao quản. Việc lớn, người lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư, kẻ cả, dạy dân, nhà thầu. Quân tử dĩ giáo tư chi tượng: người quân tử dạy dân, che chở, bảo bọc cho dân vô bờ bến.

Vì Kang hông yêu cầu coi gì nên huynh nói trước theo tượng quẻ.
Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤) và Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).
Chứng tỏ Kang đang đi xa nhà, cũng có thể là nước ngoài để học.Mà học thì cũng với mục đích là về dạy lại.
Chúc Kang học giỏi dạy giỏi ..đạt được ước nguyện .

Huynh Ngạo !!
傲Ngạo Vì Bản Chất Đã Ngạo 傲
Sở thủ hoặc phi thân
Hoá vi lang dữ sài
Triều tị mãnh hổ
Tịch tị trường xà
Ma nha doãn huyết
Sát nhân như ma
ღღღღღTài sản của Ngạo (View All Items) ღღღღღ
Reply
Đã cảm kanguru , hothiethoa , Phụng


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Chuyện làng Thi ẩm lenne 622 213,158 31-10-2016, 02:08 PM
Bài mới nhất: hothiethoa
  Cafe ộp phát đầu năm chi bộ miền Nam hothiethoa 6 2,213 28-02-2016, 10:02 PM
Bài mới nhất: hothiethoa
  RỦ RÊ HỘI HỌP ĐTH MIỀN BẮC tieubangphong 11 4,514 19-09-2015, 01:06 PM
Bài mới nhất: tieubangphong
Tongue Hội họp chào đón tiểu thư Bỏng ngô ngố đại diện miền Bắc quay lại Sài Gòn! quynhhuongtvvk 18 6,818 12-09-2015, 11:29 PM
Bài mới nhất: huongnhien
  Lặng im coi con tim Túy Nhân 0 1,036 06-08-2015, 02:34 PM
Bài mới nhất: Túy Nhân

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)