Chủ đề ngẫu nhiên: Đợi và mơ-quynhhuongtvvk
Đánh giá chủ đề:
  • 16 Votes - 2.69 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giao Châu sứ hoàn cảm sự nhị thủ - Trần Phu
#1


交州使還感事二首其一 Giao Châu sứ hoàn cảm sự nhị thủ kì nhất
陳孚Trần Phu

少年偶此請長纓,命落南州一羽輕。
萬里上林無雁到,三更函谷有雞鳴。
金戈影裏丹心苦,銅鼓聲中白髮生。
已幸歸來身健在,夢回猶覺瘴魂驚。

Thiếu niên ngẫu thử thỉnh trường anh,
Mệnh lạc Nam Châu nhất vũ khinh.
Vạn lý Thượng Lâm vô nhạn đáo,
Tam canh Hàm Cốc hữu kê minh.
Kim qua ảnh lý đan tâm khổ,
Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh.
Dĩ hạnh quy lai thân kiện tại,
Mộng hồi do giác chướng hồn kinh.

Dịch :

Tình cờ trai trẻ lãnh tua thêu,
Dạt xuống Nam Châu một cọng hều.
Muôn dặm Thượng Lâm cành nhạn khuất,
Ba canh Hàm Cốc tiếng gà kêu.
Trong ngời giáo sắt đau tim thắm ,
Giữa rộn trống đồng bạc tóc tiêu.
Phúc lắm thân về còn khỏe mạnh,
Hồn kinh mỗi độ giấc qua khều.

交州使還感事二首其二Giao Châu sứ hoàn cảm sự nhị thủ kì nhị
陳孚Trần Phu

寶劍金符笑此身,灞陵今是舊將軍。
榻前未上征遼疏,囊底空留諭蜀文。
七十親闈雙鬢雪,八千客路一鞭雲。
何時歸棹煙江上,閒對沙鷗洗瘴氛。

Bảo kiếm kim phù tiếu thử thân,
Bá Lăng kim thị cựu tương quân.
Tháp tiền vị thượng chinh Liêu sớ,
Nang để không lưu dụ Thục văn.
Thất thập thân vi song mấn tuyết,
Bát thiên khách lộ nhất tiên vân.
Hà thời quy trạo yên giang thượng,
Nhàn đối sa âu tẩy chướng phân .

Dịch :

Kiếm báu phù vàng bỡn kiếp nay,
Bá Lăng thủa đó tướng quân đây.
Trước giường Liêu sớ còn chưa cất,
Đáy túi Thục văn vẫn chẳng bày.
Bảy chục mẹ cha đôi mái tuyết,
Tám ngàn lối khách một roi mây.
Khi nao thuyền lại về sông khói,
Nhàn ngắm cát âu rũ độc này.


----------

Xưa sứ Tàu nó sợ mình bao nhiêu, nay "sứ" mình ... "ngại" Tàu nó bấy nhiêu.
Một thời đuổi bướm hái hoa,
Giờ đây về thổi tù và hầu em.


m2m

Reply


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Xuất Tái - Vương Chi Hoán chopmat 0 2,496 18-04-2011, 10:14 AM
Bài mới nhất: chopmat

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)