Chủ đề ngẫu nhiên: Cafe một mình-Thanh Phương
Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đứng dậy đi,Đồng Bào ơi!!!
#11
http://www.thanhnien.com.vn/pages/201405...-quoc.aspx

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tu-...918338.htm

http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/s...382PHY8xws

Kìa ngọn đuốc hy sinh hoài bất diệt
Sáng vùng trời trên đất Việt khí thiêng
Quên tình riêng,đem tâm huyết lưu truyền
Lòng quyết liệt giương cao cờ chính nghĩa

Đồng Bào ơi!nén lệ ứa,lòng đau
Chống Tàu thôi!!!tô hào hùng chính khí!!!
chẻ tung chữ nghĩa ra làm bẩy
thấy nguyên một sự CHÁN khổng lồ
chán đời, mẹ kiếp, chán cả thẩy
sư bố nhân, tình, ném vào thơ
Reply
Đã cảm Mộc Mạc , !KaORu!
#12
Vụ thảm sát tại Gạc Ma
China´s massacre in Spratly islands [real footage 1988]

On the occasion of celebrating the Chinese Navy 60th anniversary, a short video that was recorded by the Chinese navy in 1988 has been publicized by her state medien. It shows the actions of the Chinese navy in combat as the so called "self-defense" and conceals the reality of a massacre :

64 Vietnamese sailors were killed by 37mm anti-craft guns from Chinese warships in a few seconds.
-------------
Evidences of China's Crime: The Spratly Islands Massacre

1/
With proven historical evidences and an uninterrupted possession, Vietnam has been exercising her sovereignty over the Spratly Islands in the East Vietnam Sea, which is also known as the " South China Sea". However, with continuing ambition for hegemony to control natural resources as well as sea transportation routes, China has brutally and inhumanely attacked Viet Nam, seriously violating Vietnams sovereignty and international laws. This real footage, which was taken by the China Navy during the invasion of the Spratly Islands on March 14th 1988, is an irrefutable proof of China Navys crime. Using overwhelming armed forces, the China Navy killed 64 under-equipped Vietnamese sailors, destroyed and prevented unarmed Vietnamese vessels from saving the injured. The movie has raised a question of criminal charges against the Chinese government, once led by Deng Xiao Ping, for the course of justice. In fact, this defending battle lasted for a few hours at three reefs nearby the island called Sin Cowe, one of the largest islands in the Spratly islands. The Spratly islands locate at a distance of over 1000 km far from the undermost Chinese coast at Hainan island and rightly belong to Vietnam for historical reasons.

2/
In the early months of 1988, the Chinese Navy had landed troops on five reefs and atolls of the Spratly Islands. Three of them lie quite near the large islands that Vietnam owns. The Vietnamese Navy then ferried supplies and equipment to six other reefs and atolls. They successfully gained control of them and prevented the Chinese navy from extending their occupied zone into the other islands. In early March, the High Commander of Vietnamese navy decided to defend other three reefs because they were part of the Spratly Islands and forming an open chain of reefs around the Sin Cowe island that were in control of Vietnam. On March 13th, in the late evening, three Vietnamese transport ships arrived in time at those reefs and set up the flags to represent Vietnams sovereignty over them. However, some hours after the Vietnamese transport ships had reached the target, four large Chinese warships got close to the Vietnamese and switched on the warning loudspeaker. Despite threat from Chinese warships, the Vietnamese transport ships patiently kept anchoring beside the reefs. They were not powerful enough to confront with the Chinese navy and did not want to escalate the conflict. The Chinese were ordered to take an oath before they floated motor-boats with many heavy-armed marines in carrying out the conspiracy to provoke the Vietnamese to break out a war. The Chinese, especially soldiers, are taught that the ocean area of Spratly islands with more than two hundred islands, reefs and atolls belongs to China.

The strain continued until the next morning, when the Chinese mobilized more battle ships, and also more floated motor-boats. They caused more provocations for the battle to break out. By 06:00 am, they suddenly sent 3 aluminium boats that carried about 40 armed marines and rapidly rushed towards the reefs. They landed troops in front of Vietnamese sailor crews and tried to lower the Vietnamese flags that had been already planted into the reef-platform since last evening. Standing on the reefs where the water level covered half of their bodies, the Vietnamese sailors set up commanding positions along the edge of the reefs to lay the defending lines and try to prevent the enemy from advancing forward. They were threatened by the Chinese to retreat from the reefs. This intrusion caused strong reaction from the Vietnamese defenders to hold their flag. They determined to hold on to the reef and keep their flag flying at any cost. Unable to force the Vietnamese to leave the reef, the Chinese marines had to get back to their battle ships. And finally
..............
Just because the Vietnamese navy had refused to withdraw from the reef, the Chinese used battleships for firing with 37-mm anti-aircraft guns directly at the unarmed and light armed Vietnamese sailors on the reefs who were not able to attack them from their defending positions.

(Fr youtube)
**********
thảm sát của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa [cảnh thực 1988]

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hải quân Trung Quốc kỷ niệm, một đoạn video ngắn được ghi lại bởi hải quân Trung Quốc trong năm 1988 đã được công bố bởi nhà nước của mình Medien. Nó cho thấy các hành động của hải quân Trung Quốc trong chiến đấu như những cái gọi là "tự vệ" và che giấu sự thật về một vụ thảm sát:

64 thủy thủ Việt Nam đã bị giết bởi 37mm súng phòng thủ từ tàu chiến Trung Quốc trong một vài giây.
-------------
Bằng chứng của tội phạm của Trung Quốc: Quần đảo Trường Sa thảm sát

1 /
Với bằng chứng lịch sử chứng minh và sở hữu một không bị gián đoạn, Việt Nam đã thực hiện chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông Việt Nam, mà còn được gọi là "biển Nam Trung Hoa". Tuy nhiên, với việc tiếp tục tham vọng bá quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên cũng như các tuyến vận tải đường biển, Trung Quốc đã tàn nhẫn và vô nhân đạo tấn công Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và pháp luật quốc tế. Cảnh thực tế này, được thực hiện bởi Hải quân Trung Quốc trong cuộc xâm lược của quần đảo Trường Sa vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, là một bằng chứng không thể chối cãi của Trung Quốc Navys tội phạm. Sử dụng lực lượng vũ trang áp đảo, Hải quân Trung Quốc giết chết 64 thủy thủ Việt Nam trang bị đầy đủ, tiêu diệt và ngăn chặn các tàu vũ trang Việt Nam từ tiết kiệm những người bị thương. Bộ phim đã nêu ra một câu hỏi về cáo buộc hình sự chống lại chính phủ Trung Quốc, từng lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, cho công lý. Trong thực tế, cuộc chiến bảo vệ này kéo dài trong một vài giờ tại ba rạn san hô gần đảo gọi là Sin Cowe, một trong những hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa xác định vị trí ở khoảng cách hơn 1.000 km từ bờ biển Trung Quốc ở dưới hơn ở đảo Hải Nam và đúng là của Việt Nam vì những lý do lịch sử.

2 /
Trong những tháng đầu năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã hạ cánh quân vào năm rạn san hô và đảo san hô của quần đảo Trường Sa. Ba trong số đó nằm khá gần hòn đảo lớn mà Việt Nam đang sở hữu. Hải quân Việt Nam sau đó chở vật tư, thiết bị đến sáu rạn san hô và đảo san hô khác. Họ đã đạt được thành công trong kiểm soát của họ và ngăn chặn hải quân Trung Quốc mở rộng từ khu vực chiếm đóng của họ vào các hòn đảo khác. Trong đầu tháng ba, cao chỉ huy của hải quân Việt Nam đã quyết định để bảo vệ các rạn san hô ba khác bởi vì họ là một phần của quần đảo Trường Sa và tạo thành một chuỗi mở của các rạn san hô quanh đảo Sin Cowe rằng đã kiểm soát của Việt Nam. Ngày 13 tháng 3, vào buổi chiều tối, ba tàu vận tải Việt Nam đến thời gian vào những rạn san hô và thiết lập những lá cờ đại diện của Việt Nam chủ quyền đối với họ. Tuy nhiên, vài giờ sau khi tàu vận tải Việt Nam đã đạt được mục tiêu, bốn tàu chiến lớn của Trung Quốc đã gần với Việt Nam và bật loa cảnh báo. Mặc dù mối đe dọa từ tàu chiến Trung Quốc, các tàu vận tải Việt Nam kiên nhẫn giữ neo đậu bên cạnh các rạn san hô. Họ không đủ mạnh để đối đầu với hải quân Trung Quốc và không muốn leo thang cuộc xung đột. Người Trung Quốc đã được lệnh phải tuyên thệ trước khi họ nổi động cơ tàu thuyền với nhiều thủy quân lục chiến trang bị vũ khí hạng nặng trong việc thực hiện các âm mưu kích động người Việt Nam để thoát ra khỏi một cuộc chiến tranh. Người Trung Quốc, đặc biệt là những người lính, được dạy rằng vùng biển của quần đảo Trường Sa với hơn hai trăm hòn đảo, rạn san hô và đảo san hô thuộc về Trung Quốc.

Sự căng thẳng tiếp tục cho đến sáng hôm sau, khi Trung Quốc huy động tàu chiến hơn, và cũng có thể nổi hơn động cơ tàu thuyền. Họ gây ra nhiều hành động khiêu khích cho trận chiến để thoát ra khỏi. By 06:00, họ bất ngờ gửi 3 tàu thuyền nhôm thực hiện khoảng 40 đội thủy quân lục chiến và nhanh chóng lao về phía các rạn san hô. Họ đã hạ cánh quân ở phía trước của đội thủy thủ Việt Nam và cố gắng hạ cờ Việt Nam mà đã được đã được trồng vào rạn san hô nền tảng kể từ buổi tối cuối cùng. Đứng trên các rạn san hô, nơi mực nước bao phủ một nửa cơ thể của họ, các thủy thủ Việt Nam được thành lập chỉ huy các vị trí dọc theo cạnh của các rạn san hô để đặt đường dây bảo vệ và cố gắng để ngăn chặn kẻ thù từ tiến về phía trước. Họ đã bị đe dọa bởi Trung Quốc rút lui khỏi các rạn san hô. Xâm nhập này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ các hậu vệ Việt Nam để giữ lá cờ của họ. Họ xác định để giữ cho các rạn san hô và giữ cho lá cờ của họ bay tại bất kỳ chi phí. Không thể để buộc Việt Nam phải rời khỏi rạn san hô, hải quân Trung Quốc đã để lại cho tàu chiến của họ. và cuối cùng
..............
Chỉ vì hải quân Việt Nam đã từ chối rút khỏi rạn san hô, người Trung Quốc sử dụng tàu chiến để bắn với 37-mm súng chống máy bay trực tiếp tại các thủy thủ Việt Nam có vũ trang không mang vũ khí và ánh sáng trên các rạn san hô, những người không có khả năng tấn công từ vị trí bảo vệ của họ .

(Fr youtube)
chatterbox Keep silence....!
Reply
Đã cảm Mộc Mạc , !KaORu!


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  Hợp đồng tình yêu 266 32 11,082 15-07-2015, 03:02 PM
Bài mới nhất: tieubangphong
  Đừng giết Trái đất bằng Giờ Trái đất Phiêu Dao 0 1,005 30-03-2014, 04:34 PM
Bài mới nhất: Phiêu Dao
  Chuyện Đông chuyện Tây - An Chi! 1t2u3a4n 30 10,390 13-01-2014, 01:28 AM
Bài mới nhất: hothiethoa
Lightbulb Vì sao nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh? Mr.Kind 1 1,310 08-11-2013, 11:11 AM
Bài mới nhất: !KaORu!
  Chia tay Miền Nam iem về với Gió mùa đông Bắc ^^ Bỏng Ngô Ngố 17 5,024 25-10-2013, 10:38 PM
Bài mới nhất: Bỏng Ngô Ngố

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)