Chủ đề ngẫu nhiên: Chuyển server về Nhật Sơn (đang ở Nhật Sơn vẫn phải đăng ký)-longhoaho
Báo cáo điểm danh tiếng cho linfie
Tổng quan
linfie
(Khách quen)

Tổng điểm tích cực: 9

Điểm tích cực có từ thành viên: 0
Điểm tích cực có từ bài viết: 8
  Điểm tốt Trung bình Điểm xấu
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
All Time 8 0 0
Bình luận
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 22-10-2015, 08:39 AM
Rating given for linfie's post in Ca dao Thiên Vương Bang

Tích cực (+2): [Không bình luận]
Ngạo ( 51 ) - Last updated 01-06-2011, 04:26 PM
Rating given for linfie's post in Thơ thời sự

Tích cực (+1): big green
lenne ( 21 ) - Last updated 21-05-2011, 01:34 PM
Rating given for linfie's post in Thơ Dzí Dzỏm Dzui Dzẻ

Tích cực (+1): [Không bình luận]
lenne ( 21 ) - Last updated 20-04-2011, 07:58 PM
Rating given for linfie's post in Những vần thơ bất chợt !

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Ngạo ( 51 ) - Last updated 12-04-2011, 12:06 PM
Rating given for linfie's post in Ở đây có???

Tích cực (+1): big green chúc lão ăn giỗ Cụ Hùng vui vẻ
Ngạo ( 51 ) - Last updated 06-04-2011, 04:37 PM
Rating given for linfie's post

Tích cực (+1): big green
lenne ( 21 ) - Last updated 05-04-2011, 09:46 PM
Rating given for linfie's post in Thơ của linfie

Tích cực (+1): [Không bình luận]
lenne ( 21 ) - Last updated 05-04-2011, 09:45 PM
Rating given for linfie's post in Thơ của linfie

Tích cực (+1): [Không bình luận]