Chủ đề ngẫu nhiên: Đợi-thangdiennhat
Báo cáo điểm danh tiếng cho Elena
Tổng quan
Elena
(Lãng du theo cơn gió)

Tổng điểm tích cực: 6

Điểm tích cực có từ thành viên: 0
Điểm tích cực có từ bài viết: 6
  Điểm tốt Trung bình Điểm xấu
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
All Time 6 0 0
Bình luận
aydada ( 6 ) - Last updated 04-09-2014, 07:42 PM
Rating given for Elena's post in Góc tự kỷ

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 26-03-2014, 11:57 AM
Rating given for Elena's post in Góc tự kỷ

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Lạc Lõng ( 10 ) - Last updated 10-01-2014, 07:02 PM
Rating given for Elena's post in Góc tự kỷ

Tích cực (+1): happy
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 04-04-2013, 04:43 PM
Rating given for Elena's post in Góc tự kỷ

Tích cực (+1): hay quá! happy
lenne ( 21 ) - Last updated 04-02-2013, 03:02 PM
Rating given for Elena's post in Góc tự kỷ

Tích cực (+1): [Không bình luận]
MrTee ( 17 ) - Last updated 21-11-2012, 06:30 PM
Rating given for Elena's post in Góc tự kỷ

Tích cực (+1): [Không bình luận]