Chủ đề ngẫu nhiên: Loạn Đả Lôi Đài -Kỳ IV-hothiethoa
Báo cáo điểm danh tiếng cho Andy Nguyễn
Tổng quan
Andy Nguyễn
(Khách ruột)

Tổng điểm tích cực: 6

Điểm tích cực có từ thành viên: 0
Điểm tích cực có từ bài viết: 6
  Điểm tốt Trung bình Điểm xấu
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
All Time 6 0 0
Bình luận
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 16-10-2015, 03:12 PM
Rating given for Andy Nguyễn's post in Một nửa vầng trăng

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 15-03-2014, 12:00 AM
Rating given for Andy Nguyễn's post in Cùng trăng!!!

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 17-12-2013, 09:54 PM
Rating given for Andy Nguyễn's post in Một nửa vầng trăng

Tích cực (+1): hay
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 10-12-2013, 01:04 PM
Rating given for Andy Nguyễn's post in Cùng trăng!!!

Tích cực (+1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 21-09-2012, 04:30 PM
Rating given for Andy Nguyễn's post in Trong Cơn Ảo Say

Tích cực (+1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 20-09-2012, 03:15 PM
Rating given for Andy Nguyễn's post in Trong Cơn Ảo Say

Tích cực (+1): [Không bình luận]