Chủ đề ngẫu nhiên: test tag chút xíu-hothiethoa
Báo cáo điểm danh tiếng cho Hạc Đỉnh Hồng
Tổng quan
Hạc Đỉnh Hồng
(Tửu vô túy nhân...Nhân tự túy)

Tổng điểm tích cực: 12

Điểm tích cực có từ thành viên: 0
Điểm tích cực có từ bài viết: 12
  Điểm tốt Trung bình Điểm xấu
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
All Time 12 0 0
Bình luận
Agift ( 34 ) - Last updated 22-08-2013, 02:54 PM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in Những loài hoa mang tên của các tiện nhân TAL !

Tích cực (+1): [Không bình luận]
tieubangphong ( 17 ) - Last updated 23-11-2012, 11:44 PM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in Buông

Tích cực (+1): [Không bình luận]
LanPhuong ( 30 ) - Last updated 14-11-2012, 01:23 PM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in Thơ Đường Luật

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Ngạo ( 51 ) - Last updated 11-11-2012, 02:15 AM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in Tuyển tập sáo trúc MrTee ( nghe cho oai :D )

Tích cực (+1): nghe mê cả người
Ngạo ( 51 ) - Last updated 17-10-2012, 09:16 PM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in Thơ Song Thất Lục Bát

Tích cực (+1): nhè
kanguru ( 36 ) - Last updated 10-09-2012, 11:17 AM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in Chúc thọ cụ Ngạo Thế ba bảy xuân xanh

Tích cực (+1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 06-09-2012, 10:04 PM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in ::: lơ ngơ lời mình:::

Tích cực (+1): [Không bình luận]
kanguru ( 36 ) - Last updated 26-08-2012, 02:20 PM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in Nhân vật Thuý Kiều trong đoạn kết Truyện Kiều

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 20-05-2012, 09:52 PM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in ::: lơ ngơ lời mình:::

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 17-05-2012, 08:33 AM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in Event GỌI GIÓ

Tích cực (+1): bình hay lắm
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 13-04-2012, 08:11 AM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in ::: lơ ngơ lời mình:::

Tích cực (+1): [Không bình luận]
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 13-04-2012, 07:17 AM
Rating given for Hạc Đỉnh Hồng's post in Gửi cho Áo tím

Tích cực (+1): [Không bình luận]