Chủ đề ngẫu nhiên: Như Giọt Tàn Phai-Nhũn Thánh-hothiethoa
Báo cáo điểm danh tiếng cho aydada
Tổng quan
aydada
(Lãng Khách Tình Si)

Tổng điểm tích cực: 6

Điểm tích cực có từ thành viên: 0
Điểm tích cực có từ bài viết: 6
  Điểm tốt Trung bình Điểm xấu
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
All Time 6 0 0
Bình luận
hothiethoa ( 36 ) - Last updated 17-01-2015, 06:16 PM
Rating given for aydada's post in Event Mùa Thu -Mùa Se Duyên

Tích cực (+1): [Không bình luận]
Ngạo ( 51 ) - Last updated 20-10-2012, 05:21 PM
Rating given for aydada's post in Nếu có một ngày...

Tích cực (+1): [Không bình luận]
lenne ( 21 ) - Last updated 16-04-2011, 09:48 PM
Rating given for aydada's post in Chuyện làng Thi ẩm

Tích cực (+1): [Không bình luận]
lenne ( 21 ) - Last updated 25-03-2011, 12:49 PM
Rating given for aydada's post in Event Cá tháng tư

Tích cực (+1): [Không bình luận]
lenne ( 21 ) - Last updated 15-03-2011, 10:42 PM
Rating given for aydada's post in Thanh Lâu Cốc_ Tổng đàn Đê Tiện Hội

Tích cực (+1): [Không bình luận]
lanhdien ( 61 ) - Last updated 11-03-2011, 11:13 PM
Rating given for aydada's post in Mời mọi người giao lưu cùng lão Ngọc tiêu thần thám (HVN)

Tích cực (+1): [Không bình luận]